ვისწავლოთ ქართული ენა

  • კურსის დონე: საშუალო
  • ხანგრძლივობა 22h

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მოსწავლეს განუვითარდეს ზეპირმეტყველების და წერის უნარი,  შეუქმნას ბაზა მშობლიური ენის დასაუფლებლად, რათა შემდგომში მოსწავლემ შეძლოს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება.

კურსის ამოცანაა მოსწავლეს გამოუმუშავდეს ინფორმაციის გაგების, ანალიზის და შეფასების უნარი. ენის კომუნიკაციური ასპექტები, მხატვრული ტექსტის გაგებისა და თვითგამოხატვის უნარი.

საკლასო მენეჯმენტის ხერხები, მეცადინეობის  ფორმები, სწავლების მეთოდები:

  • ინტერაქტიური;
  • ინდივიდუალური;
  • ინტეგრირებული.

ონლაინგაკვეთილები დასრულდა, მადლობას გიხდით თითოეულ მონაწილეს, სიახლებისა და აქტივობების შესახებ ინფორმაციას მიიღებთ მეილზე, რომლითაც გაიარეთ რეგისტრაცია. 

კურსის სილაბუსი

22h

ნინო კაკაჩია (პედაგოგის ავტობიოგრაფია)?

1989 წელს დავამთავრე ქალაქ თბილისის 77- ე საშუალო სკოლა (ამჟამინდელი გრიგოლ კობახიძის სახელობის მე-5 გიმნაზია). 1990 წელს ჩავაბარე სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიურ ინსტიტუტში, დაწყებითი განათლების პედაგოგიკა, მეთოდიკა და სახვითი ხელოვნების დღის დასწრებულ ფაკულტეტზე და დავამთავრე 1996 წელს. პარალელურად 1994 წლიდან დავიწყე მუშაობა და დღემდე ვმუშაობ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის N178-ე საჯარო სკოლაში. 2012 წელს წარმატებით ჩავაბარე მასწავლებელთა სასერთიფიკაციო გამოცდები და მივიღე უფროსი მასწავლებლის სტატუსი. 2020 წელს კი გავხდი წამყვანი მასწავლებელი. ყოველთვის მაინტერესებდა და მივილტვოდი სიახლეებისკენ. ვცდილობ ფეხი ავუწყო თანამედროვე გამოწვევებს. გავლილი მაქვს მრავალი ტრენინგი, აქტიურად ვმონაწილეობდი და ვიყავი ფასილიტატორი G-პრაიდის პროექტში, ასევე ფასილიტატორი ვიყავი სქემაში. ამჟამად ჩართული ვარ ახალი სკოლის მოდელის ტრენინგებში.

გაცნობითი ხასიათის ონლაინშეხვედრა

ცოდნის მარცვლები

ჩემი ენა ქართული

სიკეთე

მეგობრობა

შრომის საფასური

დროის ფასი

ბუნება და ადამიანი

გაზაფხული

დედაშვილობა

ჩემი სამშობლო

არდადეგები

0

მასალები

  • თაბახის ფურცლები; ფერადი ფურცლები და ფერადი ფანქრები; საწერკალმები; ფორმატები.

კურსი აქტიურია: Lifetime

Copy link
Powered by Social Snap