ქართული თეატრის ამბავი

Hosted By: Anuka
Start: December 10, 2021 @ 10:00 pm
Timezone: Asia/Baku

შესავალი ჭადრაკის ჯადოსნურ სამყაროში

Hosted By: Anuka
Start: December 25, 2021 @ 7:00 pm
Timezone: Asia/Baku

წიგნიერება (საუბრები ლიტერატურაზე)

Hosted By: Anuka
Start: December 10, 2021 @ 9:00 pm
Timezone: Asia/Baku

ვისწავლოთ ქართული ენა

Hosted By: Anuka
Start: December 26, 2021 @ 7:00 pm
Timezone: Asia/Baku

კალიგრაფიის ონლაინგაკვეთილები

Hosted By: Anuka
Start: December 26, 2021 @ 8:00 pm
Timezone: Asia/Baku

შესავალი ჭადრაკის ჯადოსნურ სამყაროში

Hosted By: Anuka
Start: December 25, 2021 @ 7:00 pm
Timezone: Asia/Baku